Unia Seniorów (SU)

Na rzecz młodych i starszych!

Unia Seniorów to wspólnota zainteresowanych polityką i cieszących się życiem mieszkańców, którzy angażują się z pełną odpowiedzialnością na rzecz ludzkiego i sprawiedliwego społeczeństwa. Walczymy na rzecz społeczeństwa opartego na chrześcijańskim obrazie człowieka, w którym także starsi ludzie odgrywają aktywną rolę i mogą prowadzić samodzielne, samookreślone i współodpowiedzialne życie. Jesteśmy zrzeszeniem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec.

 

Herbert Ulrich
Osoba kontaktowa

Do Unii Seniorów