Zrzeszenie Polityki Komunalnej

Silni na miejscu

Silni na miejscu, tak prezentuje się CDU jako partia komunalna w Niemczech! Jako silna wspólnota KPV reprezentuje interesy działających honorowo polityków komunalnych na miejscu i oferuje ważne forum do intensywnej wymiany informacji, fachowej wiedzy i know-how.

 

Wyzwania i rozwiązywanie problemów na płaszczyźnie samorządowej są skupiane w KPV i są one transportowane do gremiów partyjnych, frakcji i kół. Tym samym KPV wpływa na tworzenie się woli wewnątrz partii oraz na ustawodawstwo w Düsseldorfie i Berlinie – w szczególności w przypadku ważnych tematów komunalnych. Podstawowe cele KPV to wzmacnianie samorządu komunalnego jako ważnej gwarancji konstytucyjnej i – co pozostaje w ścisłym związku z powyższym – zabezpieczanie komunalnej autonomii finansowej.

 

KPV organizuje się w różnych fachowych komisjach, które zajmują się problemami z zakresu polityki komunalnej i pełnią rolę towarzyszącą dla ustawodawstwa na płaszczyźnie federalnej i krajowej. W powiecie Kleve KPV skupia ze swoim przewodniczącym dr Matthiasem Reintjesem interesy działających honorowo mieszkańców w 16 radach miejskich i gminnych oraz w Radzie Powiatu Kleve.

 

Dr. Matthias Reintjes
Osoba kontaktowa