Unia Młodych (JU)

Polityka młodych na rzecz Emmerich, powiatu Kleve i Nadrenii Północnej-Westfalii.

W całych Niemczech około 110.000 młodych ludzi prowadzi działalność polityczną w ramach UNII MŁODYCH. UNIA MŁODYCH to tym samym największa organizacja polityczna skupiająca młodych ludzi w Europie i największa demokratyczna polityczna organizacja młodzieżowa na świecie.

 

Jako część rodziny unijnej wyznajemy chrześcijańsko-demokratyczne wartości, przekonania i cele. A mimo to jesteśmy samodzielni i nie jesteśmy ani programowo, ani organizacyjnie, ani finansowo powiązani z CDU i CSU. Jesteśmy motorem napędowym ciągłej osobowej i programowej odnowy w partiach unijnych; i to na wszystkich płaszczyznach politycznych: od polityki komunalnej poprzez politykę krajową i federalną po politykę europejską. Poprzez nasze spotkania i pozycje inicjujemy debaty, dajemy impulsy do przemyśleń i skupiamy interesy młodej generacji na rzecz partii i społeczeństwa. Jesteśmy za szczerą i otwartą debatą polityczną, prowadząc dyskusje w naszych kołach i gremiach.

 

Till Nieke
Osoba kontaktowa

Unia Młodych w powiecie Kleve
Zostańcie Państwo teraz członkiem.