Unia Kobiet

Kobiety i polityka

Unia Kobiet to organizacja kobieca CDU. Tam od prawie 60 lat w politykę angażują się kobiety: Od 1948 r. Unia Kobiet to aktywna sieć kobiet w CDU. Już w tamtym czasie kobiety w CDU pracowały intensywnie na rzecz równouprawnienia i partnerstwa. Na płaszczyźnie politycznej kobiety w Unii do dnia dzisiejszego zwracają uwagę na centralne problemy we wszystkich obszarach życia i angażują się ze znajomością rzeczy, wyczuciem i kompetencją na rzecz ich pokonywania. Dzięki zaangażowaniu wielu kobiet z CDU na płaszczyźnie krajowej i federalnej oraz w Parlamencie Europejskim udało się osiągnąć wiele sukcesów, które dzisiaj są już czymś oczywistym.

 

Jednakże nadal uważamy, że polityka nie może być tylko domeną mężczyzn, lecz doświadczenia i kompetencje kobiet muszą odgrywać ważniejszą rolę, aby redukować istniejące także dzisiaj jeszcze deficyty dla kobiet w wielu obszarach.

 

Marie Reeke
Osoba kontaktowa

Do Unii Kobiet