Zrzeszenia

Młoda i stara generacja, kobiety, pracobiorcy, politycy komunalni i przedsiębiorcy - wspólnie na rzecz Emmerich am Rhein.

Zrzeszenia i organizacje specjalne

Aby móc transportować do społeczeństwa w możliwie szerokim zakresie przekonania chrześcijańsko-demokratyczne, członkowie partii połączyli się poza regionalnymi strukturami w „zrzeszenia“. Są to według statutu CDU „organizacyjne połączenia osób mające na celu reprezentowanie i rozpowszechnianie poglądów CDU na swoich obszarach działania oraz reprezentowanie szczególnych spraw swoich grup w polityce CDU.“

Unia Kobiet

Unia Kobiet

Unia Kobiet to organizacja kobieca CDU. Tam od prawie 60 lat w politykę angażują się kobiety: Od 1948 r. Unia Kobiet to aktywna sieć kobiet w CDU.
Unia Młodych

Unia Młodych

W całych Niemczech około 110.000 młodych ludzi prowadzi działalność polityczną w ramach UNII MŁODYCH. UNIA MŁODYCH to tym samym największa organizacja polityczna skupiająca młodych ludzi w Europie i największa demokratyczna polityczna organizacja młodzieżowa na świecie.
Unia Seniorów

Unia Seniorów

Unia Seniorów to wspólnota zainteresowanych polityką i cieszących się życiem mieszkańców, którzy angażują się z pełną odpowiedzialnością na rzecz ludzkiego i sprawiedliwego społeczeństwa.
Zrzeszenie Polityki Komunalnej

Zrzeszenie Polityki Komunalnej

Silni na miejscu, tak prezentuje się CDU jako partia komunalna w Niemczech! Jako silna wspólnota KPV reprezentuje interesy działających honorowo polityków komunalnych na miejscu i oferuje ważne forum do intensywnej wymiany informacji, fachowej wiedzy i know-how.