Vrasselt / Dornick

Witam w kole terenowym
Vrasselt/Dornick

Na rocznym walnym zgromadzeniu koła terenowego CDU Vrasselt-Dornick zostałem wybrany na nowego przewodniczącego. Cieszę się na nowe zadania i będę się starać kontynuować dobrą pracę koła terenowego z ostatnich lat.

 

Będę się koncentrować na bezpieczeństwie komunikacyjnym naszych dzieci oraz na remoncie ulic Dreikönige i Deichstraße. Ponadto będę się angażować na rzecz nowych terenów pod zabudowę dla mieszkańców Dornick. W zakresie aktualnych tematów będziemy oferować spotkania informacyjne przy uwzględnieniu interesów pojedynczych mieszkańców.

 

W tym miejscu chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi Corneliusowi Meyerowi, który wzorowo prowadził koło terenowe CDU. W przypadku pytań i sugestii pozostaję chętnie do dyspozycji wszystkich mieszkańców Vrasselt i Dornick.

 

Z wyrazami szacunku
Kai Thomas Frisch