Verkiezingsprogramma 2020-2025

Competentie voor onze stad

Competentie voor onze stad

Het verkiezingsprogramma 2020-2025

 

van de nieuwe CDU Emmerich am Rhein en de kandidaat-burgemeester dr. Matthias Reintjes

De CDU – uw betrouwbare partner in tijden van crisis

Onze prioriteiten in tijden van crisis

In de huidige tijden van crisis heeft de veiligstelling van de werkgelegenheid en de lastenverlichting voor de burgers voor ons hoogste prioriteit. Niemand wil dat de stad haar karakter verliest omdat horecabedrijven, dienstverleners of winkeliers hun bedrijf moeten opgeven. De nieuwe CDU heeft snel gereageerd en voorgesteld om ouders vrij te stellen van de betaling van ouderbijdragen voor de kinderopvang, het parkeren in binnenstad kosteloos te maken en de verplichte bijdragen van winkeliers en restauranthouders te verlagen. Op verzoek van de districtsafdeling van de CDU biedt het district Kleef onbureaucratische hulp met een eigen hulpprogramma.

 

De NIEUWE CDU – online voor u bereikbaar

Uit de lockdown vanwege de corona-crisis is gebleken hoe belangrijk digitalisering vandaag de dag is. We staan de klok rond voor u klaar via onze homepage, de social media en per WhatsApp – en dat niet alleen pas sinds de crisis.

 

Ons verkiezingsprogramma 2020 – 2025 – Innovatieve ideeën, maar geen beloften

Ons programma is de uitdrukking van een proactieve en innovatieve partij met een breed draagvlak. Wij bieden u veel suggesties voor een nieuw begin voor Emmerich op korte, maar ook op middellange termijn. Wij concentreren ons hier op punten die hier, ter plaatse, moeten worden beslist en niet in Düsseldorf of Berlijn. Ook de gemeentelijke begroting wordt zwaar getroffen door de crisis. Snelle hulp, lastenverlichting en zo stabiel mogelijke belastingen hebben voor ons prioriteit.

 

We zeggen dan ook open en eerlijk: ons verkiezingsprogramma bevat innovatieve ideeën, maar geen loze beloften!

Dr. Matthias Reintjes – Competent en verknocht aan zijn geboortestreek

Onze stad heeft een nieuw begin verdiend.

We hebben een nieuwe manier van denken en een nieuwe aanpak nodig. Mijn doel is om meer verandering te brengen in onze stad. Dat redden we alleen samen. Met meer burgerparticipatie en nieuwe formaten realiseren wij een nieuw begin voor Emmerich.

 

‘Emmerich is wereldkampioen uitstellen…’

De tijd dat alles op de lange baan wordt geschoven, moet voorbij zijn. Emmerich moet economisch en maatschappelijk weer een voortrekkersrol spelen in het district Kleef. Als kandidaat-burgemeester zet ik me hiervoor in, dat is mijn visie, die ik samen met de CDU-fractie en de burgers van Emmerich wil ontwikkelen.

 

Nieuwe tijden. Nieuwe denkwijze. Nieuwe handelwijze.

Als hoofd van de CDU-fractie heb ik in de afgelopen jaren met betrokkenheid en met inventiviteit gehandeld en zo samen met mijn team heel veel kleine en grote innovaties voor Emmerich doorgezet.

Dr. Matthias Reintjes

Het stadhuis als aantrekkelijke werkgever

De stad moet als werkgever gelijke tred houden

Op korte termijn: Ik wil de vaste werktijden met de personeelsraad nader bekijken en uitgebreidere mogelijkheden ontwikkelen voor het thuiswerken. Er moet een werkgroep voor digitalisering komen die dit thema voor alle afdelingen aanpakt. Hierdoor creëren we meer ruimte voor innovatief werken en voor de verenigbaarheid van gezin en beroep. Het gezondheidsmanagement moet worden doorontwikkeld. Fysiotherapie in het stadhuis of een samenwerking met het zwembad Embricana en de sauna? Waarom niet? De onbevredigende parkeersituatie voor de medewerkers moet worden opgelost.

 

Op de middellange termijn: De ruimteproblemen in het stadhuis moeten zo snel mogelijk worden opgelost en een goed ruimteconcept moet worden opgesteld. De aanvraag voor een nieuw en modern burgerbureau biedt ruimte voor nieuwe ideeën. Bij alle overwegingen dient rekening te worden gehouden met voldoende vergader- en sociale ruimten, evenals een moderne airconditioning voor de zomermaanden. Volautomatische koffiemachines en waterdispensers in voldoende aantallen zijn zeker het overwegen waard, evenals door de overheid gesubsidieerde e-bike- en scooter-oplossingen voor medewerkers.

In tijden van crisis telt economische competentie

Een goed locatiebeleid stelt banen veilig, ook in tijden van crisis

Dr. Matthias Reintjes

“In tijden van crisis staat de CDU voor snelle hulp en een doordacht locatiebeleid dat banen veiligstelt. Als burgemeester wil ik de focus weer meer richten op de lokale economie en haar netwerk”

Woord gehouden

In de afgelopen jaren hebben we belastingverhogingen altijd afgewezen. Hierdoor hebben onze middelgrote en kleine bedrijven de mogelijkheid gehad om te investeren, reserves op te bouwen en veilige banen te creëren. Wij hebben de havenuitbreiding naar beste vermogen ondersteund. De ontwikkelingen op het voormalige kazerneterrein zijn al jaren geleden op gang gebracht; vandaag plukken we langzaam de vruchten van een uitgekiend locatiebeleid. De digitalisering biedt de economie in Emmerich enorme kansen. Hier wil de nieuwe CDU met de werkgroep ‘Digitalisering’ en een beter netwerk voor nieuwe impulsen zorgen.

 

In de toekomst

Het stadhuis als overheid die van aanpakken weet – ook voor het midden- en kleinbedrijf in Emmerich. Snellere goedkeuringen en onbureaucratische ondersteuning op alle niveaus en een afdeling voor bedrijfsontwikkeling die zich inzet voor het bedrijfsleven – dat zijn onze doelen. Alles wat goede banen veiligstelt en nieuwe banen creëert, heeft voor ons prioriteit. Bovendien willen wij het netwerk van en voor het midden- en kleinbedrijf in de toekomst efficiënter maken. Als we naar andere steden in de regio kijken, wordt duidelijk welk potentieel hierin schuilt voor zowel het midden- en kleinbedrijf als de hele stad.

Woord gehouden!

 • Belastingverhogingen afgewezen
 • Ontwikkeling op het kazerneterrein
 • Uitbreiding van de haven
 • Volledige benutting van de digitalisering

In de toekomst

 • Snellere goedkeuringen
 • Minder bureaucratie
 • Banen veiligstellen
 • Beter netwerk voor het midden- en kleinbedrijf

Een overheid die van aanpakken weet en Digitalisering

Het stadhuis – de digitale overheid die van aanpakken weet

Dr. Matthias Reintjes

Een adviseur van de gemeentelijke auditdienst kent het potentieel van de digitalisering. Denken in oplossingen, de baas zijn van een overheid die van aanpakken weet dat is mijn doel.

Woord gehouden

We hebben veel bereikt bij de uitbreiding van het glasvezelnetwerk. Op ons initiatief heeft de stad veel eigen middelen geïnvesteerd in de uitbreiding van het glasvezelnetwerk en met financiële ondersteuning van de regering en de deelstaat vaart gezet achter de uitbouw. De digitalisering begint met de juiste infrastructuur, maar mag hier niet eindigen. Wij eisen al jaren een nieuw en modern burgerbureau en hebben in diverse moties gepleit voor de digitalisering van de administratie. We blijven ons hiervoor inzetten!

 

In de toekomst

Emmerich schiet tekort in haar mogelijkheden. Met moderne concepten en een nieuwe manier van denken willen wij van het stadhuis een oplossingsgerichte overheid met een nieuwe communicatiecultuur maken die van aanpakken weet. Tot 2025 moet elk huishouden op het glasvezelnetwerk aangesloten zijn – voor de NIEUWE CDU vanzelfsprekend! Digitalisering is meer dan alleen maar infrastructuur, ze biedt ook economische en sociale perspectieven. Wij zetten ons in voor een nieuwe werkgroep ‘Toekomst en Digitalisering’. Hiervoor moeten zowel het midden- en kleinbedrijf als de oudere generatie om tafel gaan zitten – digitalisering is namelijk alleen maar in samenwerking mogelijk. Samen willen we de kansen van de toekomst aangrijpen en met Emmerich het voortouw nemen.

Woord gehouden!

 • Uitbouw van het glasvezelnetwerk bespoedigd
 • Modern burgerbureau geëist
 • Aanvraag ingediend voor de digitalisering van de administratie

In de toekomst

 • Overheid worden die van aanpakken weet!
 • Nieuwe communicatiecultuur
 • Glasvezel voor iedereen tot 2025!
 • Werkgroep Digitalisering

Binnenstad, detailhandel en Rijnpromenade

Het speciale fonds van 10 miljoen euro voor de stadsontwikkeling is een historische investering

Dr. Matthias Reintjes

Als burgemeester zal ik de binnenstad en de Rijnpromenade tot chefsache verklaren. Ik wil het speciale fonds tot een succes maken. Een overheid die zich druk maakt over tafels en stoelen op de promenade? Niet met mij!

Woord gehouden

We geven onze binnenstad niet op – we pakken het probleem actief aan. Het speciale fonds van 10 miljoen euro voor de stadsontwikkeling werd door CDU en BGE na meer dan twee jaar en tegen aanzienlijke weerstand besloten. Hier wacht nog heel veel werk. Inmiddels hebben we de compenserende bijdrage voor parkeerplaatsen voor de detailhandel afgeschaft. Stoelen en tafels op de Rijnpromenade? Dit moet niet verhinderd, maar mogelijk gemaakt worden. Wij staan gastronomen, winkeliers en iedereen die in onze stad iets wil opbouwen en bewegen actief ter zijde.

 

In de toekomst

Het toerisme bloeit, maar onze Rijnpromenade houdt geen gelijke tred. Het tienjarige jubileum vergeten, ‘Lichtgerglanz’ afgezegd, de bedrijvenloop uitgevallen, schade en leegstand in het midden van de promenade – daar moet een einde aan komen. Wij willen de binnenstad en de Rijnpromenade tot chefsache verklaren. Weer elk jaar ‘Emmerich im Lichterglanz’ – voor ons een zaak van het hart die we zorgvuldig willen bekijken. Daarnaast werken we al maanden aan een hervatting van de bedrijvenloop.

Woord gehouden!

 • Reddingspakket besloten
 • Winkeliers ondersteund
 • Compenserende bijdrage voor parkeerplaatsen afgeschaft
 • Aandacht voor de Rijnpromenade

In de toekomst

 • Binnenstad tot chefsache verklaren
 • De Rijnpromenade steunen!
 • Start-ups, pop-up-stores ondersteunen
 • Elk jaar ‘Lichterglanz’
 • Bedrijvenloop organiseren

Ons Emmerich – internationaal ingesteld, maar met duidelijke regels

Geen burgerbetrokkenheid zonder veiligheid

Dr. Matthias Reintjes

“Emmerich staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Soms moeten we duidelijke regels stellen, zonder onze internationale instelling op te geven”

Woord gehouden

Veiligheid, orde en netheid in de binnenstad? De nieuwe CDU heeft hiervoor campagne gevoerd. En nu zien we: de stedelijke ordedienst functioneert – ook omdat hij maatregelen mag nemen en gevoelige boetes mag uitschrijven. Wij hebben gezorgd voor controles in de Steinstraße en een conciërge voor de binnenstad die zich om de grote en kleine problemen van de binnenstad bekommert.

 

In de toekomst

Onze grensstad in het hart van Europa is inmiddels thuisbasis geworden voor veel mensen die naar Emmerich zijn verhuisd. Dat betekent echter niet dat je je ogen mag sluiten voor de maatschappelijke uitdagingen. Veiligheid willen we allemaal. Als overtuigde Europese partij is de nieuwe CDU fel gekant tegen uitsluiting en vijandigheid in onze stedelijke samenleving, want ons Emmerich is internationaal ingesteld en staat open voor de wereld. Daar mag echter geen misbruik van worden gemaakt. Daarom hebben we duidelijke regels nodig. Wij zullen niet accepteren dat mensen op bepaalde plaatsen bang moeten zijn om buiten te lopen; evenmin zullen we geen mensonwaardige huisvesting voor gast- en seizoenarbeiders tolereren.

Woord gehouden!

 • Effectieve ordedienst
 • Conciërge voor de binnenstad geïntroduceerd
 • Controles in de Steinstraße

In de toekomst

 • Pro-Europees en kosmopolitisch
 • Meer veiligheid
 • Schonere stad
 • Consequent optreden tegen mensonwaardige huisvesting

Ons doel - Emmerich als thuisbasis voor gezinnen

Gezinnen steunen, kinderen stimuleren!

Dr. Matthias Reintjes

Natuurlijk zet ik mij in voor een beleid dat jonge gezinnen ondersteunt en ontlast. Emmerich als echte thuisbasis voor gezinnen – dat is mijn doel als burgemeester!

Woord gehouden

“Thuisbasis voor gezinnen” betekent voor de nieuwe CDU betaalbare opvang voor alle kinderen in Emmerich. Op initiatief van de CDU en met ondersteuning van de BGE werden de tarieven voor de kinderopvang voor kinderen onder 3 jaar aanzienlijk verlaagd en volledig afgeschaft voor kinderen van 3 jaar en ouder. De familienavigator, die online alle aanbiedingen voor jonge gezinnen in onze stad samenvat, is door ons toedoen ontstaan. Het speeltuinoffensief is al een besloten zaak. Voor de toekomst geldt nu: realiseren!

 

In de toekomst

“Emmerich als thuisbasis voor gezinnen” betekent voor de nieuwe CDU een betere verenigbaarheid van gezin en beroep door voldoende plaatsen in de kinderopvang van de KITA’s en scholen – en wel tegen betaalbare tarieven! Wat we nog nodig hebben: voldoende woonruimte voor jonge gezinnen, seniorenvriendelijk en multigenerationeel wonen evenals een speeltuinoffensief voor alle wijken en stadsdelen. Wij willen meer bouwgrond voor jonge gezinnen. Het speeltuinoffensief zal onmiddellijk worden aangepakt.

Woord gehouden!

 • Kosten voor kinderopvang verlaagd
 • Speeltuinoffensief gestart
 • Familienavigator besloten

In de toekomst

 • Meer plaatsen in de kinderopvang
 • Lage tarieven
 • Speeltuinoffensief
 • Bouwgrond voor jonge gezinnen

Jeugd en onderwijs

De basis voor onze gemeenschappelijke toekomst

Dr. Matthias Reintjes

“In plaats van een tweede jeugdcentrum voor 14- tot 26-jarigen pleit ik liever voor meer outreachend werk en nieuwe evenementen, bijvoorbeeld op het Rijnstrand aan de Promenade. Als burgemeester wil ik echte jongerenparticipatie in de politiek”

Woord gehouden

In de afgelopen jaren is in alle scholen in Emmerich geïnvesteerd. We bezoeken onze scholen regelmatig en staan in contact met de schoolleidingen. We hebben het plan voor de nieuwbouw van de scholengemeenschap en het media-ontwikkelingsplan voor alle scholen ondersteund. Wifi en nieuwe sanitaire voorzieningen in de gymzaal aan de Hansastraße werden op ons verzoek geïnstalleerd. Het nieuwe ruimteconcept inclusief de mensa voor het gymnasium – vooral met betrekking tot G9 – werd op ons initiatief in opdracht gegeven.

 

In de toekomst

We willen een opleving van de stad, ook door onze jeugd. Voor het tweede jeugdcentrum (14 – 26 jaar) ontbreekt nog een sluitend concept. Wij geven de voorkeur aan nieuwe evenementen voor de jeugd; bijvoorbeeld op het Rijnstrand onder de Sint Martinuskerk. De komende jaren zullen wij onze focus richten op de uitrusting van de scholen, zodat ze klaar zijn voor de digitale toekomst. Met het media-ontwikkelingsplan is het begin al gemaakt, maar er wacht nog veel werk.

Woord gehouden!

 • Hoge investeringen in alle scholen
 • Nieuwe scholengemeenschap
 • Wifi gymzaal Hansastraße
 • Ruimteconcept voor het gymnasium

In de toekomst

 • Opleving van de stad door de jeugd
 • Ondersteuning van onze scholen, een onderwijssysteem dat is afgestemd op de behoeften van alle kinderen
 • Fit voor de digitale toekomst

Generaties, gezondheid en zorg

Medische zorg veiligstellen.

Dr. Matthias Reintjes

De komende jaren wil ik mijn focus sterker richten op zowel ons ziekenhuis als de huisartsenzorg en de medisch-specialistische zorg. Hier wacht nog heel veel werk in Emmerich.

Woord gehouden

Een centraal thema voor de burgers is vooral de verzorging door de huisarts en de specialisten. Het is al lang niet meer alleen een aangelegenheid van de regering of de deelstaat, maar ook van de gemeente. Dit wordt eens te meer onderstreept door de betrokkenheid van het district Kleef en andere gemeenten bij de werving van artsen. De bouw van het woon- en gezondheidspark met verpleeghuis, begeleid wonen en een medisch centrum op het voormalige kazerneterrein is te danken aan het uitgekiende locatiebeleid van Johannes Diks en de CDU en zorgt voor een verbetering van het aanbod ter plaatse. Toch wacht nog heel veel werk in Emmerich.

 

In de toekomst

De Corona-crisis heeft eens te meer bewezen: een gebiedsbestrijkende en optimale medische zorg blijft ook in de toekomst essentieel. Daarom willen we een ‘Outreach seniorenadvies’ in het leven roepen dat veel hulp- en zorgbehoevende ouderen ter plaatse zal bijstaan – andere gemeenten hebben hier goede ervaringen mee opgedaan. Een intergenerationele uitdaging is het thema eenzaamheid. Dit willen we de komende jaren samen met alle actoren aanpakken. Eenzaamheid leidt vaak tot depressie of andere ziekten. Tot slot willen we ons inzetten voor een hospice in onze stad, zodat ongeneeslijk zieke mensen op een waardige manier kunnen worden begeleid tijdens de laatste dagen van hun leven.

Woord gehouden!

 • Gezondheidscentrum
 • Aandacht voor de medische zorg
 • Aandacht voor de situatie in de ouderenzorg
 • Ziekenhuis Emmerich

In de toekomst

 • Optimale medische zorg
 • Outreach seniorenadvies
 • Uitbreiding van de zorg
 • Hospice

Klimaatbescherming ter plaatse – goede oplossingen in plaats van ideologie

Concrete oplossingen zijn de kracht van de nieuwe CDU

Dr. Matthias Reintjes

“Klimaatbescherming begint ter plaatse en houdt niet op bij de stadsgrenzen. Hier gaat het om concrete en zinvolle maatregelen met maximaal nut, hier geldt namelijk: ook belastinggeld kan maar één keer worden uitgegeven.”

Woord gehouden

Klimaatbescherming zonder ideologie – dat is de weg van de nieuwe CDU. De symbolische ‘klimaatnoodtoestand’ zonder echte consequenties hebben we afgewezen en in plaats daarvan gepleit voor een klimaatmanager en voor concrete maatregelen. Meer groen in de stad, de biotoop aan de Fulkskuhle, de groene long voor Hochelten (Masterplan Hochelten 2.0), het verbod op rotstuinen in nieuwbouwgebieden, extra bloeiende weiden en, en, en… concrete en zinvolle maatregelen dus. Daar zetten we ons al jaren voor in.

 

In de toekomst

Een CO2-neutraal stadhuis, de subsidiëring van dak- en gevelbegroeiing en principieel meer groen in de stad, dat willen we in de komende jaren bereiken. De initiatieven ‘Plasticvrije stad’ en ‘Bomen voor baby’s’ zijn voor ons van bijzonder belang – een boom voor elke nieuwgeboren burger. Ook een eigen zonne-energievoorziening met wallbox voor de stroomvoorziening van de e-auto’s zou wenselijk zijn. Al deze ideeën zijn verenigbaar met ons economisch beleid en de ‘stadskas’, zolang we pragmatisch blijven en samenwerken. Dat is waar de nieuwe CDU voor staat!

Woord gehouden!

 • Klimaatmanager besloten
 • ‘Klimaatnoodtoestand’ afgewezen
 • Bijenvriendelijk Dornick
 • ‘Groene long’ voor Hochelten
 • ‘Biotoop’ aan de Fulkskuhle

In de toekomst

 • Meer groen in de stad
 • Subsidiëring van dak- en gevelbegroeiing
 • CO2-neutraal stadhuis
 • Plasticvrije stad en bomen voor nieuwgeboren burgers

Emmerich – De stad vraagt om mobiliteit

Onze stad moet aansluiting hebben – digitaal en analoog.

Dr. Matthias Reintjes

“Smarte mobiliteit begint met rolmodellen. Hier moet het stadhuis het initiatief nemen. Ik wil graag samen met de medewerkers smarte e-bike- en scooter-oplossingen ontwikkelen voor het dagelijkse gebruik”

Woord gehouden

Al jaren eisen we een barrièrevrij en schoon station met een nieuwe toegang in het noorden richting Leegmeer en Speelberg en een ICE-halte. Daarvoor zullen we ons blijven inzetten! De treinhalte in Elten en het succes van het initiatief ‘0 cent voor de Betuwe’ maken duidelijk dat een voortdurende inzet de moeite waard is! De stad hoeft niet bij te dragen aan de kosten voor de Betuwe en er komen moderne beveiligingsmaatregelen. Een groot succes! Nu ontbreekt nog een fietspad bij het Löwentor en de Ravensacker Weg resp. bij de derde aansluiting op de snelweg. We houden de druk hoog!

 

In de toekomst

Smarte mobiliteitsconcepten moeten rekening houden met iedereen – voetgangers, fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer en automobilisten. Wij streven naar een verbetering van het fietspadennet, car sharing-modellen, een mobiliteits- en parkeer-app voor Emmerich en een effectiever openbaar vervoer – onze landelijke streek moet digitaal en analoog aangesloten zijn om voor jong en oud aantrekkelijk te blijven. Wij willen de vereniging Bürgerbus Emmerich e.V. in de toekomst ondersteunen. De CDU eist al jaren dat Emmerich een fietsvriendelijke stad moet worden. De NIEUWE CDU weet – hier is nog veel te doen. Laten we het samen aanpakken.

Woord gehouden!

 • Derde aansluiting op de snelweg
 • Betuwe + fietspad bij het Löwentor
 • Treinhalte in Elten
 • Onze eis: barrièrevrij station en ICE-halte

In de toekomst

 • Smarte mobiliteit, parkeer-app
 • → ook voor de medewerkers van het stadhuis
 • verbetering van het fietspadennet
 • Ondersteuning van de Bürgerbusverein

Lastenverlichting voor het vrijwilligerswerk

Het vrijwilligerswerk – de pijlers van onze samenleving

Dr. Matthias Reintjes

“Het vrijwilligerswerk in Emmerich moet door een extra zaakgelastigde in het gemeentehuis ondersteund en ontlast worden – zodat behouden blijft wat belangrijk is voor onze samenleving!”

Woord gehouden

Betrokken zijn, vrijwillig iets willen geven, heel veel gelukkige momenten als dank ontvangen – dat is ons vrijwilligerswerk. Om ervoor te zorgen dat blijft wat belangrijk is, steunen wij van oudsher het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. In sterke verbondenheid met tal van verenigingen zijn we altijd een betrouwbare en competente partner voor vrijwilligers. Of het nu gaat om investeringen voor onze vrijwillige brandweer, de veelgeprezen promotie van sport- en culturele evenementen in onze stad of de ondersteuning van gebruiken en tradities – hiervoor hebben we ons altijd ingezet.

 

In de toekomst

‘Thuisbasis’ staat voor het positieve, het verbindende, de gemeenschap, de saamhorigheid, het vrijwilligerswerk, de gebruiken en het culturele leven in onze stad. Het hebben van een thuisbasis betekent voor ons echter ook verplichting om deze thuisbasis vorm te geven. Het vrijwilligerswerk speelt hier een heel belangrijke rol. Zonder vrijwilligers zou onze stad veel armer zijn. De NIEUWE CDU wil dat de vrijwilligers worden ondersteund door een zaakgelastigde in het gemeentehuis en zo worden verlost van overmatige bureaucratie.

Woord gehouden!

 • Altijd een open oor voor het vrijwilligerswerk
 • Ondersteuning van de schutterij en het carnaval
 • Uitstekende promotie van sport en cultuur
 • (Jeugd-)brandweer

In de toekomst

 • Zaakgelastigde voor vrijwilligerswerk
 • Vermindering van de bureaucratie
 • Positief concept voor onze thuisbasis
 • Ondersteuning voor muziekmakers

De toekomst behoort toe aan het dorp!

De nieuwe CDU is er voor u. Altijd!

Dr. Matthias Reintjes

“De nieuwe CDU is diep geworteld in alle stadsdelen en weerspiegelt een brede doorsnede van de bevolking. Dat is onze kracht.”

Woord gehouden

Een naar de mensen toe gerichte politiek betekent voor ons precies wat het zegt: dicht bij de burger zijn, luisteren en begrijpen. Onze raadsvertegenwoordigers, hoofden van de stadsdelen of onze plaatselijke afdelingen – wij zijn altijd aanspreekbaar en staan voor u klaar. Masterplan Hochelten, rondleidingen in Hüthum of Vrasselt, fietstochten door de binnenstad, een nieuw bouwgebied voor Dornick, burgervergaderingen, een dorpsontwikkelingsconcept in Praest, en, en, en – onze plaatselijke afdelingen ontwikkelen op maat gemaakte en individuele toekomstconcepten voor onze stadsdelen en wijken, maar zijn ook betrouwbare partners voor de vele kleine problemen en ergernissen.

 

In de toekomst

Met een ervaren team in de stadsdelen en onze kandidaat-burgemeester dr. Matthias Reintjes willen we het werk van de afgelopen jaren voortzetten op een manier die aansluit bij de behoeften van vandaag. Wij staan voor u klaar, niet alleen op de wekelijkse markt of tijdens evenementen, maar ook 24 uur per dag via Facebook, WhatsApp en e-mail. We zijn tegen dure expertises voor opgedrongen ontwikkelingsconcepten voor alle stadsdelen als de impulsen niet direct uit de stadsdelen zelf komen.

Woord gehouden!

 • Plaatselijke afdelingen en verenigingen ter plaatse
 • Aandacht voor de ontwikkeling van de stadsdelen en wijken
 • Masterplan Hochelten
 • Dorpsontwikkelingsconcept Praest

In de toekomst

 • Contactpersoon ter plaatse
 • Ondersteuning van ‘dorpsontwikkelingsconcepten vanuit de basis’
 • 24 uur per dag voor u bereikbaar