Seniorenunie (SU)

Goed voor jong en oud!

De Seniorenunie is een gemeenschap van in politiek geïnteresseerde en actieve burgers die zich inzetten voor een humane en rechtvaardige samenleving. Wij strijden voor een christelijke samenleving waarin ouderen een actieve rol spelen en een zelfstandig, zelfbepaald en medeverantwoordelijk leven kunnen leiden. Wij zijn een vereniging van de christendemocratische unie (CDU) van Duitsland.
Herbert Ulrich
Contactpersoon

Meer over de Seniorenunie