Gemeentepolitieke Vereniging

Sterk ter plekke

Sterk ter plekke, zo presenteert de CDU zich als de gemeentepartij in Duitsland! Als sterke gemeenschap vertegenwoordigt de ‘Gemeentepolitieke Vereniging’ (Kommunalpolitische Vereinigung (KPV)) de belangen van vrijwillige lokale politici ter plaatse en biedt een belangrijk forum voor de intensieve uitwisseling van informatie, expertise en kennis.

 

Uitdagingen en oplossingen in de gemeenten worden gebundeld in de Gemeentepolitieke Vereniging en getransporteerd naar partijcommissies, fracties en afdelingen. De Gemeentepolitieke Vereniging heeft op deze manier invloed op de interne besluitvorming binnen de partij en op de wetgeving in Düsseldorf en Berlijn – met name ten aanzien van gemeentelijke kwesties. De fundamentele doelstellingen van de Gemeentepolitieke Vereniging zijn de versterking van de gemeentelijke autonomie als belangrijke grondwettelijke garantie en – nauw daarmee verbonden – het behoud van de gemeentelijke financiële autonomie.

 

De Gemeentepolitieke Vereniging bestaat uit verschillende vakgroepen en commissies die zich bezighouden met lokale politieke problemen en die de wetgeving van het land en de deelstaten begeleiden. In het district Kleve bundelt de Gemeentepolitieke Vereniging met haar voorzitter Dr. Matthias Reintjes de belangen van de vrijwilligers in de zestien stads- en gemeenteraden en in het bestuur van het district Kleve.

 

Dr. Matthias Reintjes
Contactpersoon