Vrouwenunie

Vrouwen en politiek

De Vrouwenunie is de vrouwenorganisatie van de CDU. In deze unie zijn vrouwen al bijna 60 jaar betrokken bij de politiek: sinds 1948 is de Vrouwenunie het actieve netwerk van de vrouwen binnen de CDU. De vrouwen binnen de CDU hebben zich toen al ingezet voor de bevordering van gelijke rechten en partnerschap. Met hun politiek vestigen de vrouwen in de Unie tot op de dag van vandaag de aandacht op de centrale problemen in alle facetten van het leven en pakken zij deze aan met deskundigheid, tact en competentie. Dankzij de inzet van veel CDU-vrouwen in de deelstaat, de bondsregering en het Europese Parlement hebben zij veel successen kunnen boeken die vandaag al lang als vanzelfsprekend worden beschouwd.

 

Toch zijn wij ervan overtuigd dat politiek niet alleen een zaak van mannen mag zijn, maar dat de ervaring en vaardigheden van vrouwen een grotere rol moeten spelen bij het bestrijden van de nadelen die vrouwen nog steeds op allerlei gebieden ondervinden.

 

Marie Reeke
Contactpersoon

Meer over de Vrouwenunie