CDU stadsafdeling

Emmerich am Rhein

Hallo aan u allen,

Het doet me genoegen, u te mogen verwelkomen op de website van de CDU-stadsafdeling Emmerich am Rhein.

De CDU-stadsafdeling is de hoogste partijcommissie van de CDU in Emmerich am Rhein. Deze commissie bepaalt de politieke doelstellingen en richtlijnen van de partij in overleg met de CDU-fractie en fungeert daarmee als het belangrijkste stem- en besluitvormingsorgaan van de plaatselijke partij. Door middel van regelmatige vergaderingen, informatiebijeenkomsten en bezoeken aan de diverse afdelingen onderhoudt het bestuur het contact met de burgers en de meer dan driehonderd CDU-leden ter plaatse.

 

Met onze sterke vrouwenunie (FU), seniorenunie (SU) en jongerenorganisatie (JU) kunnen wij als enige partij in Emmerich mensen van alle leeftijden in een verantwoordelijke positie betrekken bij ons politieke werk. Bovendien is de CDU de enige partij in Emmerich die nog steeds in alle stadsdelen vertegenwoordigd is met actieve plaatselijke afdelingen. Burgergericht beleid functioneert alleen ter plekke. Dit onderscheidt ons van alle andere partijen in Emmerich. Bent u geïnteresseerd in de actieve medewerking aan de vormgeving van gemeentepolitiek? Neem dan gewoon contact op met mij of een van mijn plaatsvervangers!

 

Bert Gricksch
Voorzitter van de stadsafdeling

Het bestuur van de stadsafdeling

Dagelijks bestuur

Bert Gricksch

Voorzitter

Dr. Matthias Reintjes

Plv. voorzitter

Sandra Bongers

Plv. voorzitter

Erik Arntzen

Plv. voorzitter

Marie Charlotte Reeke

Perswoordvoerster

Sigmar Peters

Secretaris

Jürgen Frericks

Secretaris

René Bolk

Ledenvertegenwoordiger

Assessor

Silke Jelinski

Assessor

Botho Brouwer

Assessor

Neriman Keles

Assessor

Hans-Joachim Büscher

Assessor

Gloria Lueb-Verheyen

Assessor

Michael Furgol

Assessor

Irina Kroll

Assessor

Darius Markowski

Assessor

Sultan Seyrek

Assessor

Karlo Rempe

Assessor